Prodej a pronájem nemovitostí Praha

Lukáš Pecháček - Blog realitního makléře

Výročí v roce 2018

Jaká výročí nás čekají v roce 2018?

/17.12. 2017/
Zhruba před rokem jsem se rozhodl psát Blog realitního makléře. Chtěl jsem začít trochu neformálně a proto jsem zvolil téma: Výročí, která nás čekají v roce 2017. Článek měl poměrně velkou odezvu. Proto jsem se nyní rozhodl na něj navázat. Jaká výročí nás tedy čekají v příštím roce? Především je to 20 let od založení naší společnosti I.E.T. Reality, s.r.o. O tom ale někdy příště. Nyní Vás zvu na cestu do historie poněkud vzdálenější. Jaké významné události se staly v letech s číslovkou 18 na konci? Pojďme se na ně podívat pěkně chronologicky.
 • 1.5. 1218 - Narodil se Rudolf I. Habsburský, římsko-německý král († 15.7. 1291). V bitvě na Moravském poli (26.8. 1278) porazil českého krále Přemysla Otakara II. Přemyslův syn Václav II. se později oženil s Rudolfovou dcerou Gutou.
 • 1318 - Smírem v Domažlicích došlo k ukončení konfliktů mezi mladým králem Janem Lucemburským a sebevědomou českou šlechtou. Jan poté víceméně rezignoval na vnitřní záležitosti země, jejímž mravům a obyčejům nikdy nepřivykl, a stále častěji pobýval v západní Evropě (zejména Francii a Lucembursku).
 • 22.4. 1418 - Kostnický koncil ukončil svá jednání. Téměř celá Evropa považovala jeho průběh za zdařilý. Vyřešil schizma (jediným papežem se sídlem v Římě byl zvolen Martin V.) a učinil náběh k obnovení řádu v západním křesťanstvu.
 • 1518 - Mikuláš Klaudyán z Mladé Boleslavi vydal první samostatnou mapu Čech. Byla vyřezána do dřeva a vytištěna v Norimberku. Oproti dnešním zvyklostem je orientovaná opačně, tedy na jih.
 • 29.9. 1518 - Narodil se italský malíř Tintoretto († 31.5. 1594), jeden z nejvýznamnějších představitelů pozdní renesance.
 • 23.5. 1618 - Vzbouřenci z řad českých stavů svrhli z oken místodržitelské kanceláře Pražského hradu Jaroslava Bořitu z Martinic, Viléma Slavatu z Chlumu a písaře Fabricia. Tato defenestrace byla počátkem českého stavovského povstání, které zároveň zahájilo třicetiletou válku.
 • 18.11. 1618 - V Praze zemřel český šlechtic Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic (* 17.12. 1594). Patřil k iniciátorům a vůdcům českého stavovského povstání. Dokonce byl považován za možného kandidáta na českou královskou korunu. Po bitvě na Bílé Hoře získal jeho majetky Albrecht z Valdštejna.
 • 11.12. 1718 - Při obléhání norské pevnosti Frederikshald zemřel ve věku 36 let švédský král Karel XII. (* 27.6. 1682), jeden z nejlepších vojevůdců 18. století.
 • 31.1. 1818 - Ve Vídni byl popraven bandita a loupežník Jan Jiří Grasel (* 4.4. 1790). Jeho jméno se později v počeštěné podobě „grázl“ ujalo jako nadávka.
 • 15.4. 1818 - V Praze bylo založeno Vlastenecké muzeum v Čechách, které se později vyvinulo v dnešní Národní muzeum. U jeho zrodu stál Kašpar Maria hrabě ze Šternberka, který mu věnoval své cenné sbírky.
 • 5.5. 1818 - Narodil se Karel Marx, německý filosof, ekonom, teoretik socialismu a komunismu († 14.3. 1883).
 • 9.11. 1818 - Narodil se ruský spisovatel Ivan Sergejevič Turgeněv († 3.9. 1883). Mezi jeho neznámější díla patří „Lovcovy zápisky“ a „Otcové a děti“.
 • listopad 1818 - Nejvyšší purkrabí Království českého František Antonín hrabě Kolovrat obdržel poštou anonymní zásilku se dvěma zlomky údajně staročeských epických básní. Tento nález, označovaný jako Rukopis zelenohorský, byl dlouhou dobu pokládán za jednu z nejstarších českých literárních památek. O jeho pravost se dodnes vedou spory.
 • 10.12. 1818 - Narodil se významný český politik, vůdčí představitel staročechů, František Ladislav Rieger († 3.3. 1903). Oženil se s dcerou Františka Palackého.
 • 6.2. 1918 - Zemřel rakouský malíř Gustav Klimt (* 14.7. 1862).
 • 3.3. 1918 - Rusko uzavřelo s Německem a Rakousko-Uherskem separátní Brestlitevský mír. Aby udrželo výsledky své revoluce, obětovalo Ukrajinu, Bělorusko, část Polska, Besarábii, Finsko a Pobaltí.
 • 25.3. 1918 - Zemřel francouzský skladatel Achille-Claude Debussy (* 22.8. 1862), představitel hudebního impresionismu.
 • 21.5. 1918 - V Rumburku v severních Čechách vypukla vzpoura náhradního praporu 7. střeleckého pluku. Vzpoura byla potlačena, 10 jejích účastníků popraveno.
 • 16.7. 1918 - Ruský car Mikuláš II. byl s manželkou a 5 dětmi zavražděn bolševiky v Jekatěrinburgu. Romanovci vládli ruskému impériu 300 let.
 • 17.7. 1918 - Německá ponorka potopila v Atlantském oceánu zaoceánský parník RMS Carpathia. Toto plavidlo je známé tím, že 15.4. 1912 zachránilo 705 osob ze ztroskotaného Titanicu.
 • 18.10. 1918 - V Paříži byla vydána Washingtonská deklarace, ve které členové exilové vlády Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš prohlásili nezávislost československého národa. Dokument vznikl jako reakce na návrh císaře Karla I. na federalizaci Rakouska-Uherska.
 • 28.10. 1918 - V Praze na Václavském náměstí došlo ke spontánnímu vyhlášení samostatné Československé republiky. Pod prvními dokumenty nového státu jsou podepsáni: Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup.
 • 9.11. 1918 - V důsledku listopadové revoluce abdikoval německý císař Vilém II. Téhož dne došlo k vyhlášení demokratické Výmarské republiky.
 • 11.11. 1918 - Německo přijalo podmínky příměří nadiktované Dohodou a jeho zástupci podepsali ve francouzském městě Compiègne smlouvu o příměří. Tím skončila První světová válka.
 • 27.11. 1918 - Zemřel malíř Bohumil Kubišta (* 21.8. 1884), zakladatel kubismu v Čechách. Ironií osudu podlehl španělské chřipce, poté co přežil válku.
Víte o nějakých dalších zajímavých událostech? Napište mi na můj mail.
Na závěr bych Vám chtěl do nového roku 2018 popřát
hodně zdraví, štěstí a dobré nálady!
 
Tel.: 725 492 318
Realitní makléř pro Prahu a okolí