Prodej a pronájem nemovitostí Praha

Lukáš Pecháček - Blog realitního makléře

Výročí v roce 2017

Jaká výročí nás čekají v roce 2017?

/6.12. 2016/
Tak jsem se nakonec i já rozhodl na svých stránkách publikovat blog.
A začnu hned netradičně. Letošní rok byl spojen s výročím 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Blíží se konec roku a mě napadá, jaká výročí nás vlastně čekají v příštím roce? Které významné události se staly v letech s dvojčíslím 17 na konci? Podívejme se na ně chronologicky:
 • 21.9. 1317 - Zemřela Viola Těšínská, vdova po českém a polském králi Václavu III., který byl r. 1306 zavražděn v Olomouci. Roku 1316 se znovu provdala za Petra z Rožmberka. Pochována byla ve Vyšebrodském klášteře.
 • 11.11. 1417 - Na kostnickém koncilu byl zvolen papežem Otto z Colonny, který přijal jméno Martin V. Tím bylo ukončeno velké papežské schizma (neboli trojpapežství).
 • 31.10. 1517 - Martin Luther zveřejnil své teze, které byly kritikou církve. Údajně je přibil na vrata kostela ve Wittenbergu. Navázal tak na Jana Viklefa a Mistra Jana Husa.
 • 17.6. 1617 – Ferdinand II. byl na zemském sněmu v Praze přijat za českého krále. Korunován byl o 12 dní později.
 • 13.5. 1717 - Císaři Karlu VI. se narodila dcera Marie Terezie, která vládla habsburské monarchii v letech 1740-1780.
 • 1.6. 1817 – Český konstruktér a vynálezce Josef Božek předvedl užaslým pražanům na Vltavě svou „paroloď“.
 • 18.7. 1817 - Zemřela anglická spisovatelka Jane Austenová, autorka zfilmovaného románu Pýcha a předsudek.
 • 29.7. 1817 - Dekretem císaře Františka I. bylo založeno Moravské zemské muzeum, což je největší a nejstarší muzejní instituce na Moravě.
 • 16.9. 1817 - Básník Václav Hanka oznámil nález vzácného staročeského rukopisu, který byl podle místa nalezení nazván Rukopis královédvorský. Dnes se většina odborníků domnívá, že jde o literární padělek.
 • 8.3. 1917 - Zemřel konstruktér ztužených vzducholodí Ferdinand von Zeppelin.
 • 8-12.3. 1917 - Únorová revoluce v Rusku. V jejím důsledku se zhroutil carský režim a moc získala Prozatímní vláda.
 • 6.4. 1917 - USA se zapojily do první světové války, když vyhlásily válku Německu.
 • 25.4. 1917 - Narodila se americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgeraldová. Zemřela 15.6. 1996.
 • 29.6. 1917 - Narodil se Josef Kainar, český básník, textař, dramatik a překladatel. Zemřel 16.11. 1971.
 • 2.7. 1917 - Proběhla Bitva u Zborova. Představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě.
 • 15.10. 1917 - Ve Francii byla popravena nizozemská orientální tanečnice a dvojitá agentka Mata Hari.
 • 7-8.11. 1917 - Říjnová nebo též Bolševická revoluce v Rusku. Po ní následovala občanská válka a vznik SSSR.
Víte o nějakých dalších? Napište mi na můj mail.
Na závěr bych Vám všem chtěl do nového roku 2017 popřát
hodně zdraví, štěstí a co nejméně stresu!
 
Tel.: 725 492 318
Realitní makléř pro Prahu a okolí