Prodej a pronájem nemovitostí Praha

Lukáš Pecháček - Blog realitního makléře

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí

/25.11. 2017/
Téma mého dnešního blogu bude pravděpodobně zajímat hlavně ty z Vás, kteří nedávno koupili a nebo se chystají koupit nějakou nemovitost. Jako kupující máte totiž povinnost uhradit Daň z nabytí nemovitých věcí. Tato daň vstoupila v platnost 1.1.2014 zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 a nahradila dřívější Daň z převodu nemovitostí. Od 1.11.2016 došlo k důležité změně! Poplatníkem této daně je nyní výhradně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tj. kupující.

Proč zrovna kupující?

Daňová správa má za to, že nedoplatky na dani se daleko lépe vymáhají od toho, kdo má majetek než od toho, kdo má peníze. Kupujícího lze také lépe dohledat. Buď v dotyčné nemovitosti (koupeném domě) přímo bydlí a nebo je jeho bydliště známé z katastru nemovitostí. Kromě toho jde také o srovnání naší legislativy s evropskou. Téměř ve všech státech EU je poplatníkem kupující.

Jaká je sazba daně?

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4% ze základu daně. Je to vlastně záloha na daň. Dlužno dodat, že v porovnání s jinými zeměmi je u nás tato daň poměrně vysoká.

Podle čeho určím základ daně?

Základ daně zjistím tak, že porovnám 100% kupní ceny nemovitosti a 75% tzv. srovnávací hodnoty. Pro výpočet daně použiji tu částku, která je vyšší.

Jak zjistím srovnávací hodnotu?

První možností je tzv. směrná hodnota, což je v podstatě cena obvyklá pro podobnou nemovitost ve stejné lokalitě. Pro výpočet mohu použít kalkulačku na webu finanční správy. Není to ale tak úplně jednoduché, protože údajů, které tam musím zadat, je docela hodně. Pokud by mi tento způsob nevyhovoval a nebo nelze směrnou hodnotu určit, mohu si nechat zpracovat znalecký posudek. Dobrou zprávou je, že znalecký posudek se bere jako uznatelný výdaj, o který si mohu základ daně snížit!

Ve kterých případech se směrná hodnota neurčuje?

Týká se to těchto typů nemovitostí:
  • lesní pozemek s lesním porostem
  • pozemek, který je vodní plochou
  • stavba hromadné garáže
  • pozemek, jehož součástí je stavba hromadné garáže
  • nedokončená stavba nebo jednotka
  • pozemek, jehož součástí je nedokončená stavba

Jak vypočtu základ daně - příklad:

Dejme tomu, že kupní cena (sjednaná cena) nemovitosti je 300.000,-.
Znalecký posudek určil zjištěnou cenu na 320.000,-.
Srovnávací hodnota je 240.000 (75% zjištěné ceny).
Cena znaleckého posudku je 1.500,-.
Pro výpočet daně v tomto případě použiji kupní cenu (je vyšší než srovnávací hodnota) 300.000 a od té si mohu odečíst náklad 1.500, tzn. základ daně je 298.500.

Do kdy a kde musím daňové přiznání podat?

Daňové přiznání musíte podat a daň zaplatit nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu vkladu na katastr. Přiznání podáváte finančnímu úřadu, do jehož obvodu Vaše nemovitost spadá. Na úřad ale nemusíte osobně. Písemnosti lze zaslat poštou, elektronicky (je nutný elektronický podpis) nebo přes datovou schránku.
Máte k tomuto tématu dotazy? Vidíte v textu nějaké nedostatky? Napište mi. Potřebujete pomoci s prodejem nebo pronájmem Vaší nemovitosti?
Neváhejte mě kontaktovat.
 
Tel.: 725 492 318
Realitní makléř pro Prahu a okolí